Akademiska sjukhuset i Uppsala har länge haft ett sparbeting på sig. Under hösten lämnade flera chefer sina uppdrag för att de ansåg att de inte kunde ta ansvar för patientsäkerheten. I går presenterade landstingspolitikerna i Uppsala en åtgärdsplan för hur besparingarna ska genomföras.

Enligt UNT.se är ett av de viktigaste kraven från politikerna att sjukhuset minskar på sina personalkostnader. 100 miljoner ska sparas och personalkostnaden är den största kostnaden i budgeten.

Ordföranden i produktionsstyrelsen, folkpartisten Ludvig Larsson, vill också att sjukhuset ser över hur de utnyttjar sin personal.

– Kostnaderna för vikarier ligger på 100 miljoner kronor om året. Lyckas sjukhuset reducera behovet av vikarier och hyrläkare så behövs kanske inga uppsägningar, säger han till tidningen.

Saknar facklig samverkan

Alla fackföreningar har ännu inte sagt ja till åtgärdsplanen och Upplands allmänna läkarförening har inte accepterat sparplanen för personalen. De anser också att de fackliga organisationerna inte har fått tid att samverka kring frågan.

Vårdfokus  har utan framgång sökt förtroendevalda för Vårdförbundet för en kommentar.