För knappt ett år sedan avled en 15 dagar gammal pojke på neonatalavdelningen i Lund. Blododlingen visade växt av bakterien serratia och stafylokocker.

Utbrotten av infektioner har varit flera under de senaste åren och chefläkaren Iréne Jakobsson har sagt att hon befarar att de många fallen bror på trängseln och de ständiga överbeläggningarna. Socialstyrelsen har också krävt att den medicinska säkerheten måste förbättras.

På regionstyrelsens möte i dag togs beslut om en större utbyggnad/ombyggnad av lokalerna. Dels vill man komma till rätta med infektionsproblemen och dels behövs större lokaler på grund av att antalet födslar har ökat och flera verksamheter har utökats.

Den största utbyggnaden sker vid Kvinnokliniken och dit flyttas ultraljudsverksamheten, abortverksamheten och kvinnohälsan.

 Ombyggnationerna för sammanlagt 28 miljoner ska bland annat frigöra mer yta för neonatalvården. Antalet iva-platser för för tidigt födda barn utökas och dessutom skapas en ny lättvårdsavdelning där föräldrarna kan bo tillsammans med sina barn.