I Umeå infördes modellen med nattsjuksköterskor som satt tillsammans på ett äldreboende redan 2003. Sju år senare övergavs den på arbetsgivarens initiativ. Målet var att göra vården mer brukarnära och de tre sjuksköterskor som utgjorde nattbemanningen splittrades.

De är samma antal sjuksköterskor som tidigare, men numera är de utspridda på tre boenden. Bra för brukarna på just de tre boendena, men mindre bra för sjuksköterskorna själva, tycker Lena Arctaedius, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västerbotten.

– Våra medlemmar tyckte att det var lättare att organisera arbetet när de satt tillsammans. De hade också bättre överblick över vårdtagarna och större möjlighet att stötta varandra. De tyckte att det var bra att utgå från en lokal.  Så när modellen övergavs hade vi en hel del diskussioner med arbetsgivaren.

Borde vara fler på natten 

Nu är nattsjuksköterskorna i Umeå mer ensamma, men huvudinvändningen mot den nuvarande organisationen är att de är för få.

Lena Arctaedius anser att det optimala vore åtminstone en nattsjuksköterska på var och ett av de åtta boenden som finns i Umeå stad.

Som det är i dag anser hon att kommunens nattsjuksköterskor tillbringar alldeles för mycket tid i sina bilar.