Det är inte bara i Japan man behöver oroa sig för radioaktiva ämnen i vattnet. Om du bor i Köping, Enköping eller Söderköping är risken stor att du får i dig uran via det kommunala dricksvattnet. Nämnda kommuner har de högst uppmätta halterna av uran i dricksvattnet. Halterna är så höga att det finns risk för njurskador.

EU nobbar gränsvärde

2005 begärde Livsmedelsverket och Socialstyrelsen att ett europeiskt gränsvärde skulle införas som dömde ut vatten med högre halt än 15 mikrogram per liter som otjänligt. I stället meddelade EU för en månad sedan att något gemensamt gränsvärde inte ska införas.

– Vi blev förvånade. Så i stället måste vi i Sverige nu införa ett eget gränsvärde för att klassificera visst vatten som otjänligt, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör hos Livsmedelsverket.

Mycket att beakta

Om det hamnar på 15 mikrogram per liter går inte att säga i dag. Först ska man titta på bland annat reningsmetoder, eventuella effekter av att ändra vattnets kemi och hälsomässiga risker av att dricka uranhaltigt vatten.

– Att det hamnar runt 15 mikrogram är ändå en bra gissning, säger Torbjörn Lindberg.

Uppskattningsvis får 390 000 svenskar i sig vatten – levererat från kommunen eller från egna brunnar – där uranhalten ligger över 15 mikrogram per liter, visar siffror från mitten av 2000-talet som tagits fram av Totalförsvarets forskningsinstitut, Sveriges geologiska undersökning, Strålskyddsmyndigheten, Livsmedelsverket och Svenskt vatten. Utslaget på hela befolkningen är nära var 20:e svensk i farozonen.

Siffran i underkant

– Det är nog en del kommuner som fått bättre rening sedan dess, medan några andra med höga uranhalter kanske inte var med i kartläggningen. Personligen gissar jag ändå att siffran är något i underkant, säger Torbjörn Lindberg.

Fler utländska studier har visat att uran kan leda till förgiftningsskador i njurarna. Små barn är särskilt känsliga.