En opinionsundersökning visar att det finns en okunskap bland svenska folket om hur man gör för att donera organ och om vilka som får göra det.

En av tre vet inte hur man tar ställning till organdonation. Och en av tre bland dem som inte har tagit ställning eller sagt nej till donation tror att han eller hon är för gammal för att bli donator.

Enligt Charlotte Möller, samordnare för donationsverksamheten på Socialstyrelsen, är hög ålder inget hinder för donation. Det är dessutom ytterst få sjukdomar som gör att personen inte får donera.

Socialstyrelsen har tagit fram informationsmaterial till särskilda målgrupper där kunskapen om organ- eller vävnadsdonation är låg. Det gäller framför allt pensionärer och skolungdomar.