Gerard Larsson vill att landstingen ska ha tillnyktringsenheter som en del av missbruksvården för alla omhändertagna. Undantaget är glesbygden liksom de som är för aggressiva för att kunna tas om hand i vården. De ska i stället placeras i arresten, men bedömas av medicinsk personal knuten till vården, skriver DN.se.

Varje år dör i genomsnitt fem personer i arresten eller under transporten dit av de mellan 60 000 och 100 000 personer som polisen tar hand om enligt lagen om omhändertagande av berusade.