Vårdförbundet har under en längre tid drivit frågan om papperslösas rätt till vård på samma villkor som andra.

I dag har asylsökande, gömda och papperslösa bara möjlighet att få akut vård och måste dessutom stå för kostnaderna själva.

– Det är en särbehandling som Vårdförbundet inte kan acceptera, alla har samma rätt till vård och bästa möjliga hälsa, säger Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet hoppas att vårdgivarna redan i dag börjar tillämpa intentionerna i överenskommelsen trots att det inte finns något formellt beslut fattat ännu. Och förbundet förväntar sig att den utredning som ska bli klar i maj resulterar i ett lagstöd för de papperslösas rätt till vård.

– Med dagens regler tvingas vårdpersonal att i strid med sin yrkesetik sortera patienter i olika kategorier. Regeringens och Miljöpartiets överenskommelse är bra och principiellt viktig, men nu vill vi se ett utredningsförslag som verkligen värnar om allas lika rätt, säger Anna-Karin Eklund.