Argumenten för rätten till amning på arbetstid framgår av den amningspolicy som också har tagits fram:

  • Alla har rätt till ett hälsosamt och utvecklande arbetsliv som tar hänsyn till varje individs behov .
  • En bra vårdmiljö där det är möjligt att amma under trygga och säkra förhållanden ger ett långsiktigt och hållbart yrkesliv.
  • Amning är det naturliga och oftast enklaste sättet att ge barnet mat och bröstmjölk har ett idealiskt näringsinnehåll.
  • Kvinnors och barns rätt till amning bör ses som en del i ett folkhälsoperspektiv.
  • Att främja och stödja amning är också en prioriterad folkhälsofråga för hela Europa.

Enligt beslutet krävs det också att rätt utrustade miljöer för amning tas fram i nära anslutning till arbetsplatserna. Hur många medlemmar som kan komma att beröras om Vårdförbundet får gehör hos arbetsgivarna vet man inte.

Det var Vårdförbundets kongress som 2008 gav Vårdförbundet i uppdrag att ta fram en amningspolicy och driva rätten att amma på betald arbetstid.