Vårdförbundet i Uppsala och Upplands allmänna läkarförening har ännu inte hunnit samverka om åtgärdsplanen för Akademiska sjukhuset som landstinget presenterade häromdagen. Men Vårdförbundets vice ordförande och ordföranden för Läkarföreningen har lite olika syn på minskningen av personalkostnaderna.

Janine Bichara, vice ordförande för Vårdförbundet i Uppsala, tycker det är bra att åtgärdsplanen är konkret och att landstinget har ett ökat fokus på att använda personalen på rätt sätt.

– Vi tycker att det är bra att man vill ta vara på personalens kompetens fullt ut. Åtgärdsplanen handlar inte om att dra ner på bemanningen utan om att använda resurser på rätt sätt, säger hon.

Personalkostnaderna ska minskas med 75 miljoner kronor och enligt åtgärdsplanen ska det ske genom att minska antalet timvikarier och hyrläkare.

– Vårdförbundet tycker det är bra med ökat fokus på hur personalen används. Det är bättre med ökad grundbemanning än med timvikarier och hyrläkare. Det är en skrivning som vi i Vårdförbundet har jobbat för att få med, säger Janine Bichara.

Inte lika positiv

Ordföranden i Upplands allmänna läkarförening, Anna Rask-Andersen, är inte lika positiv.

– Som facklig organisation kan vi inte ställa oss bakom en minskning på personalkostnaderna med 75 miljoner. Tydligen har timvikarierna kostat sjukhuset 90 miljoner förra året. Självklart är det bättre med ordinarie läkare än hyrläkare, men när det inte finns ordinarie har man inget val, säger hon.

Det finns fler punkter i åtgärdsplanen som Läkarföreningen reagerar starkt emot. Till exempel: ”Prioriteringar av vårdutbud som kan innebära återhållsamhet vad gäller följsamhet till ökade ambitionsnivåer och indikatorer i nationella riktlinjer och vårdprogram.”

– Menar landstinget att vi ska ge vård som är sämre än den som anges i nationella riktlinjer från Socialstyrelsen? Jag trodde att jag hade läst fel när jag såg formuleringen. En del av våra styrelseledamöter anser till och med att det är brottsligt, säger Anna Rask-Andersen.