Äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning glöms ofta bort när det gäller arbetet med att motverka våld inom relationer. Detta enligt Region Gotland som nu tar tag i frågan via projektet Freda.

Dess syfte är just att säkra och stärka stödet till denna dubbelt utsatta grupp, eftersom de redan från början befinner sig i beroendeställning till sin omgivning.

Enligt Lisa Lindell, projektledare för Freda, vill man ge personalen förutsättningar att våga se, våga fråga och våga agera. Och inse vilket ansvar man har som personal.

Projektet  pågår mellan mars och september 2011. Finansieringen kommer från Länsstyrelsen i Gotlands län.