Det handlar om en eftergift åt en enskild klinik som behövde spara, förklarar hygiensjuksköterskan Gun Fridh på smittskyddsenheten i landstinget Värmland.  Hon blir förvånad när hon får veta att deras rutiner om användning av andningsskydd används som bevisning i ett brottmål. För henne och hennes kolleger råder helt enkelt inget tvivel: andningsskydden är för engångsbruk.

– Vi är tydliga med att andningsskydd är en medicinteknisk produkt och därmed kringgärdad med regler för användning. Använder inte kliniken produkten på angivet sätt tar man över tillverkarens juridiska ansvar. Anvisningarna måste helt enkelt följas, säger hon.

Kliniken ville spara pengar

Ändå finns alltså ett dokument från 2004 där en hygiensjuksköterska från smittskyddsenheten har skrivit under en rutin om att andningsskydden kan användas flera gånger under vissa förutsättningar. Den skrevs efter att de på infektionskliniken sagt att ”vi kan inte ta ett nytt andningsskydd varje gång”, berättar Gun Fridh.

– Den lokala riktlinjen är att andningsskydden inte skall återanvändas. Rutinerna från 2004 är ett personligt brev till en klinik, och är ett försök att inte göra klinikbeslutet ännu värre. Jag har inte mandat att bestämma hur de ska göra, men vi gjorde klart att det var på deras eget ansvar, säger Gun Fridh.

När det gäller påtryckningar från verksamheterna säger hon att det förekommer, men att smittskyddsenheten brukar få förståelse för sin hållning när de har förklarat varför reglerna är som de är. Andningsskydd räknas som personskyddsutrustning och är därför kostsamt.

– För några år sedan kostade ett sådant skydd 40 kronor styck. I dag kostar de omkring hälften. Men med tanke på att luftburen smitta är relativt ovanlig inom sjukvården borde det inte ses som en för hög kostnad, säger Gun Fridh.

Högre medvetenhet i dag

I Värmland har man haft utbildningar med vårdpersonal om användning av andningsskydd sedan mitten av 2000-talet och i och med pandemin förra året ökade medvetenheten om vikten av att skydda sig ännu mer. Enligt Gun Fridh frångås inte rutinen att slänga andningsskydd efter en användning i dag.

– Jag har inte fått några propåer från verksamheten om att de vill återanvända skydden på många år, säger hon.