– Sorkfeber kan man få genom att andas in damm från sorkens urin eller spillning. Till exempel efter att damm virvlat upp när man sopar i vedhögen, säger landstingets smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Antalet fall av harpest mer än fördubblades mellan 2009 och 2010. Den vanligaste smittkällan är haren, men Sverige har över 200 djurarter som kan bära på smittan. Vanligast är att vi människor smittas av myggor eller fästingar som har suttit på något smittat djur.

Tre klassiska tecken

Dödligheten i de två sjukdomarna är låg, men de kan leda till allvarlig sjukdom.

Den som misstänker harpest ska leta efter tre klassiska tecken: hög feber, ett torrt sår någonstans på kroppen och en svullen lymfkörtel. Särskilt om patienten kommer under tiden augusti till oktober.

– Problemet med harpest är också att den inte svarar på vanlig penicillinbehandling. Sorkfebern är ett virus där de akuta tecknen är hög feber, huvudvärk, ryggvärk och ont i magen, säger Stephan Stenmark.

Västerbotten har den högsta andelen sorkfeber i hela världen och det beror bland annat på att virusförekomsten bland sorkarna är hög och på att det vedeldas mycket i länet. Harpesten är vanligast i Ljusdal- och Örebrotrakten.

Smitta mellan människor är inget problem, varken med sorkfeber eller harpest.

– Möjligen kan harpesten smitta om patienten har ett såsande sår läggs om slarvigt, säger Stephan Stenmark.