Sjukvården har det kämpigt på många platser i Sverige för tillfället. Det är vinterkräksjukan som på senare tid spridits till fler och fler människor. Värst drabbat vecka åtta var landstinget i Jämtland, där sjukhuset i Östersund fick isolera 30 patienter med misstänkt vinterkräksjuka.

Sjukhus avråder besökare

Sjukhusledningen gick då ut och uppmanade folk att inte komma till sjukhuset annat än i nödfall.

I går gjorde ledningen på Norra Älvsborgs sjukhus detsamma. Enligt chefläkare Ulf Almqvist har de flesta medicinalavdelningarna drabbats av vinterkräksjuka.

Tvåa på listan är Västerbotten, även om inrapporteringen av vinterkräksjukefall därifrån nästan halverats de senaste veckorna.

Antalet fall från landstingen i Kronoberg, Norrbotten, Västmanland och Dalarna har tidigare i vinter legat på en låg nivå, men rapporteringen därifrån ökar nu.

Stadig trend

Om trenden över antal insjuknade följer mönstret från tidigare år kan det dröja ytterligare några veckor innan incidensen börjar sjunka.

– Vi har sett det varje år hittills, att i april går antalet fall ner, oavsett när säsongen började. Gissningsvis har det något med vädret att göra, säger Kjell-Olof Hedlund, chefsmikrobiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Inte fler fall

Om man tittar på era kurvor verkar fallen ha blivit fler de senaste åren. Stämmer det?

– Det går egentligen inte att dra en sådan slutsats. Man tar fler prover för varje år så det kan lika gärna vara därför som fler fall upptäcks. Förutom att säsongen tar slut i april är den enda trend vi sett att antalet fall kommer i vågor. Ett år med en vågtopp följs av ett med en dal, säger Kjell-Olof Hedlund.