Vid ett möte i Köpenhamn träffades företrädare för 36 länder inom Världshälsoorganisationen WHO:s Europaregion för att diskutera vilka åtgärder som behövs för att minska dödligheten i kroniska sjukdomar som diabetes, cancer, kol och hjärt-kärlsjukdomar.

Målet är att öka det förebyggande arbetet för att minska de riskfaktorer som ligger bakom dessa sjukdomar; alkohol och tobak, övervikt, dålig kost, låg fysisk aktivitet.

På Köpenhamnskonferensen kom man överens om en gemensam femårsplan. Bland de uppsatta målen finns exempelvis:

• Minskning av saltintaget med 3 gram för att få ner risken för stroke och hjärtinfarkt.
• Transfetter ska bort helt och intaget av mättat fett ska minska.
• Fysisk aktivitet ska främjas.
• När det gäller alkohol och tobak ska resurser koncentreras till skattepolitik och tillämpning av de bestämmelser som finns.