Patientens höft hade gått ur led. För att själv kunna dra den rätt sövde ambulanssjuksköterskan patienten i ambulansen. Men sjuksköterskan hade varken utbildning, kompetens eller behörighet att ge narkosmedel, enligt ambulanssjukvårdens chefläkare  som nu lex Maria-anmält händelsen till Socialstyrelsen.

Behandlingen skedde på en ambulansstation, utan läkarmedverkan och mitt under ett personalbyte. Patienten kom inte till skada men utsattes för en allvarlig risk, enligt anmälan.

Sjuksköterskan togs genast ur tjänst men har efter "tillrättaläggande samtal" och en plan för kompetenskontroll återgått i tjänst.

Enligt Vårdförbundets förtroendevalda representant på arbetsplatsen gavs läkemedlet inte i direkt sövande syfte utan för att under kort tid kraftigt smärtstilla patienten. Sjuksköterskorna i ambulansen är också väl förtrogna med läkemedlet.