I budgetpropositionen föreslås att sjuksköterskeutbildningen de kommande åren ska utöka med 700 fler nybörjarplatser varje år. Även specialistsjuksköterskeutbildningen ska utöka med 100 nya platser årligen.

Kvalitet – inte bara kvantitet

– Lyckligtvis blir vi idag äldre och äldre, men det ställer nya krav. Sverige måste utbilda fler läkare, sjuksköterskor och tandläkare för att klara morgondagens sjukvård, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Utbildningarna för läkare och tandläkare kommer också att få fler platser de kommande åren.

– Det är bra att regeringen ser behovet, men jag hoppas att de tillsammans med oss, ser till att skapa utbildningar med ett bra innehåll också. Det handlar inte bara om kvantitet, utan lika mycket om kvalitet, säger Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff.

Betald specialistutbildning

Hon påpekar också att det stora problemet när det gäller specialistsjuksköterskeutbildningen är att det är för få som vill utbilda sig eftersom villkoren är för dåliga.

– Därför är det viktigt att specialistutbildningen blir betald som vi har krävt en längre tid nu, det måste också in i budgetpropositionen, säger Pia Arndorff.

Fler praktikplatser behövs

En förutsättning för att högskolor och universitet ska få pengar till fler platser på sjuksköterskeutbildningen är att man kan ordna praktikplatser.

– Landstingen skriker efter fler sjuksköterskor, men samtidigt ställer man inte upp med de praktikplatser som krävs för att fler ska kunna utbildas. Nu måste landstingen ta ett större ansvar, säger Jan Björklund.

Även när det gäller praktiken pekar Pia Arndorff på att det är viktigt att se till kvaliteten och inte enbart mängden praktikplatser.

– Det är till exempel problem med att det saknas planer för praktiken och att handledarna inte får utbildning. Arbetsgivarna måste se till att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen blir bra, säger hon.

Regeringens mål är att Sverige år 2025 ska ha utbildat 5 500 fler sjuksköterskor och 1 800 fler läkare.