Forskare vid Karolinska institutet i Stockholm och Stockholms universitet har sedan 2008 undersökt människors inställning till arbetstider. Och de har – något överraskande, enligt dem själva – kommit fram till att nattarbete inte är den mest impopulära arbetsformen.

Minst populärt är i stället att ha dåligt inflytande på arbetstiden, följt av delad arbetstid, det vill säga att ha flera korta arbetspass under dagen.

Nattarbete hamnade först på den nedre halvan av listan över minst populära arbetsformer.

Tydlig koppling

Däremot, berättar Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet, att bland dem som arbetar natt och tycker att det är ett stort problem finns den tydligaste kopplingen till försämrad hälsa, störd sömn och trötthet.

Därför rekommenderar han att den som inte mår bra av skiftarbete byter mot någon annan arbetsform. Hälsoriskerna med störd sömn är enligt honom alltför stora för att de ska kompenseras av en eventuellt större lönecheck.

– När vi sover bygger vi upp ett energiförråd i centrala nervsystemet som vi förbrukar under den vakna tiden, så att vi mot dagens slut måste återställa förrådet. Gör vi inte det blir hjärnan slöare och dummare.

–Långvarig sömnbrist får mycket allvarliga konsekvenser.  Hjärnan har en energimätare och när den signalerar att det är dags att sova, då bör man också sova om man kan och inte försöka hålla sig uppe längre. Och det gäller att få den sömntid och den mängd djupsömn som man behöver, säger han.

Kritisk till långa pass

Torbjörn Åkerstedt är mycket kritisk till de långa passen inom hälso- och sjukvården och hänvisar till studier som visar att feldiagnoser och felmedicinering ökar under dessa arbetspass.

– EU har arbetstidsregler som ska hindra sådana scheman, inom vården och alla andra områden. Men Sverige har blivit mästare i att kringgå EU-regler inom det här området, genom att tillåta att man trixar med kalendern när man lägger arbetspass, säger han.