Det var i samband med en förstudie om chefer inom hälso- och sjukvården som utsätts för mediedrev som Institutet för stressmedicin kom med rekommendationen att dessa chefer inte skulle få uttala sig i medierna utan stöd från ledningen.

– Det blev en väldigt olycklig formulering. Det vi menade, och som vi nu rättat till, var att chefer inte ska stå utan stöd från ledningen, inte lämnas ensamma i stormen, säger Gunnar Ahlborg, docent och forskare vid Institutet för stressmedicin.

De senaste dagarna har han fått förklara sig om och om igen för medier som ringt och undrat över institutets och regionens respekt för meddelarskyddet.

– Självklart tycker vi att det är bra att vara öppen. Vår förstudie handlade om hur man minimerar skadeverkningar för chefer som känner sig jagade av medier. Och då anser vi att organisationen måste ge personen sitt stöd. Ingen vill ju ha en räddhågsen chef som inte vågar fatta beslut, säger Gunnar Ahlborg.