Risken för andningsuppehåll är dubbelt så stor bland nyfödda vars mammor snusat, jämfört med mammor som varit nikotinfria under graviditeten. Risken är till och med högre jämfört med rökande mammor.

Det visar en stor svensk studie somg gjorts vid Karolinska institutet i Stockholm. I studien har forskarna undersökt sambanden mellan mödrarnas tobaksvanor och andningsuppehåll hos nyfödda. Av 609 551 barn som ingick i studien hade 7 599 mammor som snusade och 58 319  mammor som rökte.

Allt fler kvinnor snusar

Antalet kvinnor som snusar har tredubblats i Sverige under det senaste decenniet och internationellt ökar också användningen av rökfria tobaksprodukter. Därför finns ett stort behov av forskning om hur rökfri nikotinanvändning påverkar foster.

Rökning under graviditet har i flera studier visat sig innebära stora risker för barnet, men det har diskuterats om orsaken är själva nikotinet eller andra produkter i tobaksröken.

Ökad risk för plötslig spädbarnsdöd

Studien visar att det inte bara är risken för andningsuppehåll som ökar bland nyfödda vars mammor snusar. Det var också vanligare med för tidig födsel och något vanligare med kejsarsnitt.

Andningsuppehåll hos nyfödda kan vara ett tecken på en störning i det autonoma nervsystemet och man vet att barn som får andningsuppehåll har en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd.

Forskarnas slutsats är att snus och andra nikotinprodukter inte kan anses vara ett säkrare alternativ till rökning under graviditet.

Studien har publicerats i tidskriften Pediatrics.