Det är en kanadensisk kartläggning av över 50 000 kvinnor som visar att risken för spontanabort är mer än dubbelt så stor om den gravida använder NSAID-preparat, det vill säga icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande medel, under de första 20 veckorna av graviditeten. Studien publiceras i Canadian Medical Association Journal.

Risken för missfall kopplades ihop med användning av bland annat diklofenak, naproxen, ibuprofen och celecoxib. Acetylsalicylsyra ingick inte bland de läkemedel som studerades.

Enligt Anick Berard, professor i epidemiologi vid Montreals universitet och medförfattare till artikeln, justerades resultaten för ett flertal andra faktorer som förknippas med missfall. Bland dessa återfinns diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom, astma och depression . Trots det kvarstod den högre risken.

Anick Berards råd är därför att använda NSAID-preparat med stor försiktighet. Brittiska sammanslutningar av barnmorskor och farmaceuter råder däremot blivande mödrar att undvika preparaten helt och hellre använda paracetamol-baserade läkemedel, skriver brittiska The Guardian.