I lagrådsremissen, Rätten att få åldras tillsammans, föreslås en ändring i socialtjänstlagen så att gamla människor kan fortsätta att bo tillsammans även om den ena behöver vård och omsorg i särskilt boende.

Förändringen ska gälla oavsett om personerna har olika omsorgsbehov, men under förutsättning att paret har bott tillsammans under längre tid. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 november 2012.