År 2000 dog 535 000 människor i världen i mässling. Tio år senare hade det sjunkit till 139 300. Det visar ny forskning från Världshälsoorganisationen, WHO, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet i dag.

Det innebär en sänkning med 74 procent, men WHO:s medlemsstater hade ett än mer ambitiöst mål och hade hoppats att nå en sänkning med 90 procent år 2010.

Det är framför allt Indien och Afrika som fortfarande har höga dödstal i mässling, vilket beror på att de har en förhållandevis låg täckningsgrad när det gäller vaccinering. Omkring 75 procent av befolkningen är vaccinerad, jämfört med 95 procent i Europa.

WHO lägger nu en ny plan för att uppnå högre vaccinationsgrad och bättre kontroll av sjukdomsutbrott. Målet är att mässling ska ha utrotats helt i minst fem regioner år 2020.