Hösten 2010 infördes pneumokockvaccinering i det finska vaccinationsprogrammet för barn. Nu kan man konstatera att det har fått effekt. Bland små barn, mellan sex och elva månader, har antalet insjuknade i allvarliga pneumokocksjukdomar som hjärnhinneinflammation minskat med nästan 80 procent. Det säger Hanna Noynek, vaccinsäkerhetsläkare och forskare vid Institutet för hälsa och välfärd, till Läkemedelsvärlden.

Pneumokockvaccinering ingår sedan några år tillbaka även i det svenska vaccinationsprogrammet för barn.