– Man får inte per automatik gå in och titta i sin journal, i så fall måste kopior begäras ut och en menprövning göras. Det står i våra regler, säger Gunilla Dicksson som är personuppgiftsombud på Kalmar läns landsting.

Verksamhetscheferna i landstinget har till uppgift att hålla koll på sina medarbetares dataloggar. Finns där något ovanligt måste det rapporteras och internutredas.

– Finns det ingen rimlig förklaring till varför personen har gått in i journalen går ärendet vidare till personalenheten. Vår princip är att alltid polisanmäla, säger Gunilla Dicksson.

I det här fallet bedömdes ärendet inte vara så omfattande att en rättegång behövdes, varför ett strafförläggande på 12 600 kronor utdömdes av åklagarkammaren.