Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet har på regeringens uppdrag lämnat en rapport om utvecklingen av och skyddet mot allvarlig smitta. I Smittskyddslägesrapport 2011 tas tre fokusområden upp: vaccinationer, vattenutbrott och arbetet mot antibiotikaresistens.

Utredarna slår fast att det på smittskyddsmyndigheterna måste finnas kunskap både för att kunna göra snabba riskvärderingar och för att kunna kommunicera akuta smittskyddsfrågor. De stora utmaningar samhället står inför när det gäller att hejda smitta kräver förmåga att ge saklig information – anpassad till de grupper som man vill nå.

En grupp som smittskyddsmyndigheter gärna vill nå är föräldrar. I rapporten talas om krocken mellan individens korta perspektiv och samhällets mer långsiktiga när det gäller utskrivning av antibiotika. Kampen mot multiresistenta bakterier hotas av föräldrars vilja att alltför ofta få penicillin utskrivet till sina barn.

Oro för biverkningar

Rädslan för biverkningar av vaccinationer har också ökat sedan det blev känt att flera barn drabbats av narkolepsi efter pandemivaccinationen 2009. Oron för biverkningar är större än oron för själva sjukdomen. Det gäller särskilt föräldrar som inte har personlig erfarenhet av allvarliga smittsamma sjukdomar.

Smittskyddsmyndigheterna behöver också kunskap för att bli bättre på att övervaka smittohärdar – både nationellt och i välden. Utredarna anser att de övervakningsmöjligheter som dagens datoriserade samhälle erbjuder måste utnyttjas bättre.