Patientsängarna stod i korridorer på fyra avdelningar vid medicinkliniken. Eftersom de hade långsidan mot väggen fanns inte det fria arbetsutrymme på minst 80 cm som krävs.

Helsingborgs lasarett har länge haft problem med överbeläggningar som fått stora konsekvenser för både patienter och personalens arbetssituation. I höstas höjde Arbetsmiljöverket vitesbeloppen kraftigt till en miljon kronor varje gång som lasarettet överträder förbudet att placera patientsängar på annat sätt än att det finns minst 80 cm fritt arbetsutrymme på båda sidor.

Men inte ens det höga vitesbeloppet tycks leda till någon förändring. Det här är andra gången som Helsingborgs lasarett krävs på en miljon kronor i böter, ytterligare ett ärende ligger sedan tidigare hos Förvaltningsrätten för avgörande.