I sitt brev till Socialstyrelsen skriver sjuksköterskeläraren att man haft flera diskussioner, både bland lärare och bland studenter, huruvida legitimerade sjuksköterskor måste stanna vid en olycksplats och vidta åtgärder.

"Denna diskussion har vi inte kunna reda ut, utan vore tacksam och höra av socialstyrelsen om lagar och författningar", skriver läraren.

Socialstyrelsen svarar att det inte finns någon särskild lagreglerad skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal bara för att de är legitimerade. Däremot finns en allmän skyldighet för alla att varna och tillkalla hjälp enligt lagen om skydd mot olyckor. Lagen kräver inget ingripande utöver detta.