Det svenska Läkemedelsverket har tagit del av en rapport från de irländska hälsovårdsmyndigheterna som visar en 13-faldigt ökad risk för narkolepsi bland barn och ungdomar som vaccinerats med med det antivirala medlet Pandemrix.

Det motsvarar fem fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade barn och unga.

Irland hade inte lika hög vaccinationsgrad mot svininfluensapandemin som Sverige, men bland barn och ungdomar vaccinerades 40 procent med just Pandemrix och bland de allra minsta barnen var det ännu fler.

I Sverige och Finland har det visats att det finns ett samband mellan narkolepsi och Pandemrix, men även i Frankrike har forskare rapporterat ett samband. Studier om sambandet och orsakerna bakom det pågår i både Sverige och övriga Europa.