– Det här var helt oväntat, jag kunde aldrig tänka mig att lärarnas nycklar passade även till skolsköterskans mottagningsrum och absolut inte till medicinskåpet, säger Lisbet Engh Kraft, verksamhetschef för skolhälsovården i Karlstad kommun.

Händelsen har fått kommunen att påbörja en omfattande översyn av samtliga lås och nycklar inom den kommunala skolhälsovården.

Allergisk reaktion

Det var i mars som en elev fick en allergisk reaktion och eftersom skolsköterskan inte fanns på plats just den dagen hämtade läraren mediciner ur skolsköterskans medicinskåp med egen nyckel. Eleven fick Tavegyl och Betapred som togs ur en ask för akutläkemedel. Först därefter kontaktades vårdnadshavaren som hämtade eleven, som då var återställd men trött.

I medicinskåpet förvaras förutom läkemedel även sprutor och nycklar till arkivskåpet där elevernas journaler finns.

– Vi har inte lyckats reda ut varför läraren hade en nyckel som passade till mottagningen och medicinskåpet. Varken sjuksköterskan eller jag hade en aning om att det var på det viset, säger Lisbet Engh Kraft.

Låsen har bytts

En hypotes är att den som satt in lås på skolan har använt samma kolv överallt, vilket i så fall skulle innebära att samtliga lärare har haft nycklar som passat till skolsköterskans lokaler.

– Vi gör ju riskanalyser varje år, men det här är något som jag aldrig ens hade kunnat föreställa mig, säger Lisbet Engh Kraft.

Nu ses alltså samtliga skolor i Karlstads kommun över. Dessutom har man gått igenom de rutiner som finns och informerat alla rektorer. Låsen på den aktuella skolan har bytts ut, så att bara personal med högsta säkerhetsgrad har tillgång till skolsköterskans mottagning.