I var tredje av anmälningarna 2010 hade incidenten medfört allvarlig skada eller sjukdom. Problemen kan handla om nätverkssystem och driftsstörningar eller att systemet räknar fram fel läkemedelsdos.

En vårdgivare beskrev att journalsystemet hade legat nere i sex dagar på grund av nätverksproblem utan att vare sig vårdpersonalen eller it-personalen informerade sina chefer om avbrottet. Det innebar att inga patientjournaluppgifter kunde hanteras.

Hos en stor vårdgivare kan det handla om hundratusen eller miljoner journaler konstaterar Transcendent Group, det företag som gjorde undersökningen, och konstaterar att it-risker måste bli en del av patientsäkerhetsarbetet.

Enligt en presentation på den nyss avslutade Vitalismässan i Göteborg granskade Socialstyrelsen redan 2009 problemet. Granskningen indikerade att mellan 10 och 20 procent av alla lex Maria-anmälningar kunde relateras till it-problem, samtidigt som myndigheten konstaterade att de flesta problem aldrig anmäls.