Både i tidningar, radio och tv samt på sociala medier har debattvågorna gått höga. Många åsikter har varit negativa, framför allt har de kvinnor som ska föda sina barn i Gävleborg varit upprörda och oroliga över att inte få den smärtlindring de behöver.

Arbete kring smärtlindring

Men både Helena Björkman, chef på division operation och Ingegerd Lantz, verksamhetschef för kvinnosjukvården har lugnande besked.

– Alla kvinnor i Gävleborgs län ska känna sig trygga när de föder barn på våra förlossningskliniker, säger Helena Björkman.

Landstinget i Gävleborg ser kontinuerligt över sina behandlingsmetoder och diskussionerna kring lustgas är en del i utvecklingsarbetet kring smärtlindring inom kvinnosjukvården.

– Men tills vi hittar ett bättre alternativ kommer lustgasen att finnas kvar, säger Ingegerd Lantz.

Det var i början av mars som verksamhetschefen vid kvinnokliniken i Gävle, Ingegerd Lantz, berättade i Vårdfokus att läkargruppen hade beslutat fasa ut lustgasen inom ett par år.

Personalen mår dåligt

Beslutet hade de tagit för personalens skull, eftersom flera studier visar på ett samband mellan exponering för lustgas och för tidig demens och ökat antal missbildningar och fostermissbildningar hos personal som arbetar med lustgas. Dessutom hade flera av barnmorskorna och undersköterskorna länge talat om att de inte mådde bra av att arbeta inne på förlossningsrum där kvinnor använder lustgas.