Vatten som används i Örebro släpps efter rening ut i sjön Hjälmaren. Bakterierna har hittats i Hemfjärden, den västligaste delen av Hjälmaren, och även i Svartån som mynnar ut i Hemfjärden.

Multiresistenta tarmbakterier är inte ovanliga i väldigt förorenade vatten, som i Indien. I Sverige har multiresistenta bakterier konstaterats i avlopp från sjukhus både i Stockholm, Linköping och i Kalmar. Men någon rapport om elaka former av resistenta bakterier i dagvatten känner Karin Tegmark Wisell, överläkare vid Smittskyddsinstitutet,  inte till sedan tidigare.

– Att det nu finns multiresistenta bakterier i miljön är ett tecken på den problematik vi har med mer multiresistenta bakterier. Det är olyckligt, men bakterierna har alltid funnits i det kretslopp som finns mellan människa och miljö. Vi måste nu på allvar förstå att vi har så pass höga nivåer av resistenta bakterier att även dessa former finns i vår miljö, säger hon till Vårdfokus.