Rapporten visar att efter det så kallade Emilfallet, då 23-årige Emil Linell dog efter att ha nekats ambulans, har möjligheterna för ambulanspersonalen att göra måltidsuppehåll, gå på toaletten eller ta rast blivit ytterst begränsade.

En ambulanssjuksköterska berättar exempelvis om ett helgarbetspass nyligen då teamet arbetade 14 timmar i sträck. Under den tiden hade de 20 uppdrag. Ett genomsnittligt uppdrag tar ungefär en timme och har i snitt en körsträcka på 2,2 mil.

"Med sådana arbetsförhållanden hotas det patientsäkra omhändertagandet", skriver Dag Larsson på DN debatt i dag.

I rapporten beskrivs också hur hygienen ibland blir undermålig i ambulanserna eftersom de utnyttjas så hårt att de inte alltid hinner rengöras mellan körningarna.

Många av bristerna i ambulansverksamheten i Stockholm beror enligt Socialdemokraterna på att fokus under den senaste upphandlingen låg på lägsta pris.

"Allt talar för att arbetsmiljö, bemanning och underhåll nu får stå åt sidan när priset överordnas kvaliteten", skriver Dag Larsson.