På regeringens uppdrag ska nu Swedish standard institutes, SIS, ta fram en standard för vård- och omsorgsboende och korttidsboende liksom hemtjänst för äldre med omfattande behov med minst 25 timmar i veckan.

Meningen är att standarden ska höja kvaliteten inom äldreboenden och hemtjänst. Standarden ska också göra det lättare att jämföra olika aktörer vid vårdupphandlingar.

I arbetet med den nya standarden ska inte bara SIS ingå, utan också kommuner, myndigheter, privatvård, olika yrkesprofessioner, patientorganisationer, anhörigföreningar, fackförbund och forskare.