Sedan 2006 har det varit en minskande trend för inhemsk ehec-incidens. Trenden bröts 2010 och antalet fall har fortsatt att öka under 2011 som gav den högsta inhemska incidensen sedan 2005, då ett stort salladsutbrott inträffade i Sverige.

Förra året rapporterades 478 fall av ehec vilket är det högsta sedan anmälningsplikten infördes 1996. Möjligen kan denna ökning vara en följd av ökad uppmärksamhet för sjukdomen efter tysklandsutbrottet, där 3 816 personer smittade och 54 dödsfall rapporterades. I samband med utbrottet uppmanades sjukvården att ta fler prover samt att personer med symtom skulle söka vård.

Kort efter tysklandsutbrottet inträffade ett ehec-utbrott i Sverige där 20 fall rapporterades smittade med ehec efter att ha deltagit i ett läger i Östergötland.

Förutom för de två stora utbrotten skedde liksom tidigare år smitta genom närkontakt inom familj och daghem och genom djurkontakt. Majoriteten av fallen hade okänd smittkälla.