Projektet har gått under beteckningen Vårdkedja: från akutmottagning till eget boende.

För att skapa en mer sammanhållen vårdprocess för äldre patienter som söker akut vård och som har eget boende i Mölndal har akutmottagningen börjat samarbeta med slutenvårdsavdelningarna inom geriatrik och medicin, primärvården och den kommunala vården. 

Geriatrisk bedömning

På de patienter som är över 80 år och som bedöms vara sköra görs numera alltid en geriatrisk bedömning av en sjuksköterska på akutmottagningen.

Sjuksköterskan går igenom patientens nuvarande och kommande behov av information, omsorg och rehabilitering. Bedömningen skickas till kommunens vård- och stödsamordnare och till patientens vårdcentral.

­– Vi fångar upp patientkategorin genom screening. Ju tidigare vi gör det desto bättre, säger Louise Wettéus som är en av de två sjuksköterskorna som ansvarar för bedömningarna.

Projektet, som ingår i Vårdalinstitutets forskningsprogram Stöd till sårbara äldre – från prevention till palliation, har gett tydliga resultat. De äldre är mer nöjda med sin vård. Till exempel upplever de att de de kan bestämma mer själva, jämfört med dem som ingått i en en kontrollgrupp. Ett annat resultat är att de konsumerar mindre vård.

Känner sig sedda

– Största skillnaden är att patienterna känner sig sedda och vi har mer tid än förut att prata med dem om varför de egentligen söker vård, säger Louise Wettéus.

På Mölndals akutmottagning har redan beslut tagits om att metoden ska användas permanent där. Men så småningom är det enligt Louise Wettéus meningen att den ska införas i hela Västra Götalandsregionen.