Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har nyligen gett ut en rapport om arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar i nacken och övre rörelseapparaten. I utvärderingen granskas tidigare studier om sambandet mellan olika rörelser och värk i nacken.

I en del av den forskning som har gjorts går det inte att säkert säga om det är arbetet eller något annat som har orsakat de studerade personernas besvär. Ett område där det saknas vetenskapliga studier av tillräckligt god kvalitet är sambanden mellan arbete och mer generell smärta i nacken, nedre ryggen och höfter.

Däremot anser SBU att det finns belägg för att risken för besvär i nacke och axlar ökar vid arbete med böjd eller vriden bål, för den som lyfter, bär, skjuter eller drar, och för den som har ett arbete med höga krav kombinerat med låg kontroll.

Utvärderingen visar också att långvarigt arbete med datormus ökar risken för besvär och sjukdomar i axlarna, armbågarna och underarmarna.