Det är 30 år sedan begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" togs in i lagstiftningen och det används flitigt i tillsynsbeslut. Men vad det egentligen innebär finns det ingen klar och tydlig definition på, hävdar sjuksköterskan och hörselforskaren Michael Zazzio. Han vill att begreppet tas bort.

– Lagar kan inte baseras på subjektiva begrepp som uppfattas helt olika av olika individer. Jag hoppas att min utfästelse leder till en nationell debatt . Jag kan inte föreställa mig att politiker medvetet vill verka för att lagar som enbart baseras på godtycke behålls, säger han till Svenska Dagbladet.