Det var under 2007 och 2008 som sjuksköterskorna, tillsammans med läkare från Drottning Silvias barnsjukhus, deltog i månadslånga projekt i Dubai.

Enligt sjuksköterskorna var det fråga om ett oavlönat välgörenhetsprojekt där barn med medfödda hjärtfel erbjöds operation utan kostnad.

Men Skatteverket var av en annan åsikt och hävdade att de fått minst 75 000 kronor kontant för varje projektperiod. Därför har myndigheten krävt skatt på de beloppen plus skattetillägg, vilket tillsammans landar på sexsiffriga belopp.

Anonymt tips

Skatteverkets beslut grundade sig dels på ett anonymt tips och dels på uppgifter i en tidning om att sjuksköterskorna varit i Dubai, något som de heller inte förnekat. Dessutom ansåg Skatteverket att det var troligt att de fått lön för projektet eftersom två andra läkare som också varit i Dubai deklarerat lön.

Att två av läkarna fick lön är inte konstigt eftersom de hade helt andra uppgifter och annat ansvar, menar sjuksköterskorna. Själva har de varit där helt ideellt eftersom de tyckte att det var ett behjärtansvärt projekt och menar att de såg det som en möjlighet att få göra en insats.

Förvaltningsrätten bedömer Skatteverkets bevisning som mycket svag och anser att sjuksköterskornas förklaring till att de arbetat ideellt och inte fått någon ersättning är trovärdig. Sjuksköterskorna slipper därför skönstaxeringen och får sina kostnader i målen ersatta.