Löneläget inom kommunerna i landet varierar stort. Flera av Stockholmskommunerna betalar sjuksköterskor i genomsnitt omkring 33 000 kronor i månaden, medan kommunernas bottenliga, som Ockelbo, Ronneby och Norsjö, betalar runt 25 500 kronor. Det ger en skillnad på närmare 8 000 kronor.  Tar man med även kommuner med färre än tio anställda som är med i Vårdförbundet blir skillnaden så stor som 10 000 kronor.

När det gäller landstingen är medellönen för sjuksköterskor i Stockholm 28 090 kronor, vilket är 3 000 kronor mer än medellönen för landstingsanställda sjuksköterskor i Halland, som ligger på jumboplats i löneligan med 26 057 kronor per månad.

I siffrorna är både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inräknade, men inte chefer.

Se tabeller i länklistan (till höger om artikeln) för alla landsting samt de 20 kommuner som betalar mest respektive minst.