Förra året tog Socialstyrelsen över hanteringen av klagomål på sjukvården, och klagomålen strömmade in. Hela 6 689 anmälningar kom in, att jämföra med 4 500 året innan, då Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, hade hand om dem.

När Socialstyrelsen gått igenom de första 3 300 anmälningarna visade det sig att bara 6 procent handlade om så allvarliga händelser att sjukvården kritiserades, enligt Dagens Medicin.

Vill förenkla handläggning

Nu vill Per-Anders Sunesson, chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen, skapa en möjlighet för handläggarna att snabbt avskriva ärenden som handlar om mindre allvarliga frågor som inte rör brister i patientsäkerhet.

– Vi vill försöka hitta ett snabbspår som förenklar hanteringen av enskildas klagomål, så att vi kan avskriva dem fortare. Men det får naturlig­tvis inte bli på bekostnad av rättssäkerheten, säger han till Dagens Medicin.

Ett snabbspår kräver en lagändring. I höst lämnas ett förslag till regeringen.