Stockholms läns landsting har tagit fram en tioårig investeringsplan för vården i länet. Högst upp på listan av åtgärder på akutsjukhusen finns Södersjukhuset, som i dag står för närmare en fjärdedel av landstingets akutsjukvård.

Nya operationssalar och en ny akutmottagning ska byggas för att, som Charlotte Broberg (M) biträdande finanslandstingsråd, uttrycker det i ett pressmeddelande:

"För att långsiktigt upprätthålla patientsäkerheten, bland annat för operations- och akutmottagningsverksamheten, krävs nya lokaler och tekniska lösningar som motsvarar dagens krav".