Tarmvred är en vanlig anledning till att patienter behöver akut sjukvård. Det orsakas ofta av sammanväxningar inne i bukhålan som har uppstått efter kirurgiska ingrepp på bukhinnan.

I studien, som publiceras i tidskriften Archives of Surgery, har forskarna granskat nio vanliga kirurgiska och gynekologiska ingrepp och över 100 000 operationer. Resultatet visar att valet av kirurgisk teknik i många fall är den viktigaste faktorn bakom tarmvred.

– Det är första gången en studie kan visa att titthålsoperationer har en verklig klinisk effekt när det gäller tarmvred, säger Eva Angenete, kirurg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien.