– Vi hade en familj som bor 50 mil från sjukhuset där ett barn fick andningssvårigheter. Då kunde vi via kameran instruera föräldrarna hur de skulle göra för att blåsa in luft tills ambulanshelikoptern kommit fram.

Det berättar barnsköterskan Birgitta Berglund i en artikel i tidningen It i vården.

I Norrbotten är avstånden stora och det finns bara två bb-avdelningar, en på sjukhuset i Sunderbyn och en i Gällivare. Innan webbkamerorna infördes i slutet av förra året fick föräldrarna till de för tidigt födda barnen med sig en videoutrustning hem. Men den upplevdes som tung och otymplig, till skillnad mot den betydligt lättare webbkameran som enkelt kan kopplas till en dator.

När den väl är inkopplad kan båda parter se varandra online, vilket enligt Birgitta Berglund är en enorm trygghet för föräldrarna.