Till det nya informationsnumret ska man kunna vända sig med frågor som inte är akuta. Dessutom ska information kunna ges när samhället utsätts för påfrestningar av olika slag, som till exempel en storm eller översvämning, då många människor vill ha information samtidigt.

SOS Alarm har nu ansökt om ett nytt nummer för den här tjänsten. Numret som är föreslaget och som ligger på remiss är 113 13.

Redan i slutet av det här året hoppas man att det nya numret ska kunna börja användas.