Det är vanligt att brukare belastar armstöden med hög vikt. Det har vid några tillfällen lett till att stöden har vikt sig så att brukaren fallit i golvet med allvarliga skador, och till och med död, som följd.

De armstöd som avses är de med bara en infästning. Problemet med dem är att det finns en svaghet i standarden för att testa armstöd. I dag testas armstöden enbart med hälften av maximal brukarvikt, vilket är för lite. Nu arbetar Läkemedelsverket för att testkraven ska förbättras i den nya internationella standard som är på gång.

Tillbud på grund av armstöden ska anmälas till Läkemedelsverket på samma sätt som tillbud med andra medicintekniska produkter.