Barbro Fridén blir den första kvinnliga direktören i sjukhusets historia och efterträder Jan Eriksson, som tidigare i år utsågs till chef för Skånes universitetssjukhus.

Som förvaltningschef för Västra Götalandsregionens universitetssjukhus kommer hon att ansvara för över 16 000 medarbetare, mer än 2 000 vårdplatser och en omsättning på drygt tolv miljarder kronor.

Barbro Fridén är 56 år, specialist i obstetrik och gynekologi och medicine doktor. Hon har lett Astrid Lindgrens Barnsjukhus sedan 2008.