– Vi har sett i avvikelserapporteringar att det finns problem kopplade till överbeläggningar och "utlokalisering av patienter", det vill säga att patienter ligger på andra avdelningar än de borde. Det kan få allvarliga konsekvenser, säger läkaren och inspektören Thomas Fridén på Socialstyrelsen, som jobbar med tillsyn av sjukvården i bland annat Skåne, till Sydsvenskan.

Trots att förre sjukhuschefen, Bent Christensen, för bara något år sedan lovade att utöka antalet platser på grund av den bekymmersamma situationen med långa köer på akutmottagningarna har det i år försvunnit fler vårdplatser än tidigare år - sammanlagt 90 stycken. Nu finns det enligt Sydsvenskan ungefär 1070 platser kvar. Sjukhuset dras med stora besparingskrav och nyligen infördes anställningsstopp.

– Det här har Vårdförbundet varnat för i många år, att nerdragning av vårdplatser i kombination med ständiga anställningsstopp leder till fler patientskador, säger Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten till Vårdfokus.