Ett fall av den fruktade sjukdomen har nu bekräftats i nordöstra delen av Kongo-Kinshasa, som gränsar till Uganda.

I Uganda tros utbrottet nu vara under kontroll. Men faran är inte över förrän det har gått 42 dagar utan nya bekräftade fall, rapporterar Sveriges radio Ekot.

Ebola är en virussjukdom med 50-procentig dödlighet. Den smittar genom blod och andra kroppsvätskor från infekterade patienter. Inkubationstiden är mellan 2 och 21 dagar. Symtomen är bland annat hastigt insjuknande i feber, muskelsmärta, diarré och i vissa fall nedsatt njur- och leverfunktion. Det finns inget botemedel eller vaccin.