CEPN:s uppgift är bland annat att bedriva tillsyn av forskningsprojekt i Sverige. Under de senaste åren har myndigheten legat efter i arbetet. Många handlingar har blivit liggande utan åtgärd under lång tid. När några beslut skrevs klart under sommaren valde man att datera dem bakåt i tiden, så att det ser ut som om handlingarna upprättades för flera år sedan.

Inklippt adress

Men många av handlingarna upprättades på nya myndighetspapper med den nya adressen som gällt sedan 2009, trots att de daterats till innan dess. När tidningen Dagens Medicin begärde ut handlingarna visade det sig att nämndens gamla adress hade klippts in, för att dokumenten skulle vara tidsenliga.

– Vi ville göra så att besluten såg riktiga ut, det var en ren administrativ åtgärd, säger den vikarierande kanslisamordnaren Ulrika Holmgren, till Dagens Medicin.

Förvandlats till original

När tidningen i onsdags fick tillgång till myndighetens arkiv hade de omgjorda handlingarna förvandlats till original. Någon reell diarieföring eller några tydliga skriftliga beslut i de 17 efterdaterade ärendena kunde inte hittas.

Johan Munck, ordföranden för CEPN, har inte tagit del av arkivhållningen, men utgår ändå från att allt skötts som det ska och att det visst kan finnas beslut i akterna som Dagens Medicin missat.